web knihy Facebook stránka

Manželé Tarisovi

Dcera svého otce – kapitola dvacátá druhá

Před třiceti sedmi lety, s podzimem roku 391 pátého tisíciletí, skončilo manželství Taye a Mishi Tarisových, jehož podrobnosti zůstaly dodnes tajemstvím. Jen několik lidí se totiž v té době znalo s jejich dcerou Sheenou natolik osobně, aby jí mohli pomoci vyprávět o jejím dětství. Jejich výpovědi se navíc v mnohém lišily a není se čemu divit. Sheena s pozorností zastřenou silným Levanem jménem Sorin projevila svou vnitřní rozpolcenost každému jinak.

I s jejím vlastním svědectvím se tak potýkám s nejistotou při skládání druhého příběhu. Nerada bych zpochybnila Sheeninu verzi, ale těžko říct, jak zřetelně dokázala tehdy sebe a své okolí vnímat. Zkušená Sorin byla v čisté mladé mysli mocná a komplikovaná rodinná situace jí jen hrála do karet. A tak, jak události šlapaly bolestivě na Sheeninu křehkou povahu, přicházela postupně nejen o nevinnost, ale i o schopnost rozeznat sebe samu v Sorininých intrikách.

Všechno to soužení přitom začalo nevinným okamžikem, kdy se Sheena jako malé čtyřleté děvčátko ocitla uprostřed hořícího seníku. Dle snů, které později přicházely, požár způsobila právě Sorin, která se plížila kolem, čerstvě vymaněná z předchozího vtělení. Aby zachránila Sheeně život, svázala se s její duší a udělala z ní ohnivého Nositele – prvního v novodobé historii, který se se svými schopnostmi nenarodil.

Radost nad ohýnky, již Sheena zpočátku měla, se ale brzy proměnila v nebezpečné prokletí. Když jí bylo jedenáct let, na jejím prvním turnaji Nositelů v Setenu, zemřela během vzájemného souboje její soupeřka, mladičká ledová Nositelka Maraia Bolaire. Úmrtí dívky Sheenu hluboce zasáhlo a po další čas se zcela stranila lidí.

Bohužel však tragická příhoda a její záhadný původ nositelství neušel strážným Nositelům v čele s Karou, nejstarší žijící Nositelkou vůbec. Ta Sheenu ostře sledovala již dříve a byla odhodlaná na vlastní pěst zjistit pravdu o Levanovi, který v Sheeně dřímá. S pravidly, kterými by se měla jako strážný Nositel řídit, nebo bez nich.

A to nebylo pro Sheenu něco, co by mohla podceňovat. Kara patřila k obávaným jedincům, kteří ovládali velmi drastickou metodu získání informací z paměti. Sheena na prvním turnaji zakusila jen krátce Kařino mučení a neměla pochyb, že Kara nepřestane, dokud nebude vědět o Sorin všechno.

Sama Sheena však o Sorin věděla málo a několik záblesků vzpomínek, které zažila, navíc nevypovídaly o jejím Levanovi nic dobrého. Proto ani s pocitem, že je za Marainu smrt odpovědná, nedokázala čelit svému strachu a podstoupit vyšetřování. Byla si jistá, že by přišla o život při čtení vzpomínek někoho tak nepoddajného a provinilého, jako je Sorin.

Jenže podle zákonů Sheena strážným Nositelům patřila a neexistoval způsob, jak se před nimi schovat. Přestože měla za otce vlivného teefu, čas se krátil a nic ji nedokázalo uchránit před tím, aby se s Karou setkala znovu.

Stalo se tak neplánovaně v ten nešťastný den, kdy svět opustila Sheenina vážně nemocná maminka. Chybělo málo a zkřížení cest Sheeny a Kary by znamenalo definitní odvlečení Sheeny do Derigotu. Sheena by tak už nikdy neviděla svou rodinu, ze které jí zbyl otec a kmotr.

Měla ale velké štěstí, že byla v srdci zrovna těchto dvou mužů, kteří měli v Areneánu nějaké slovo. Teefu Tay Taris a teefu Mario Ward spolu dlouhá léta řešili Sheenin problém tajně v pozadí nových zákonů. Věřili, že Sheenu z područí Derigotu vymaní, že s Derigotem ještě půjde vyjednávat. Protože popravdě – bylo o čem.

Derigot sice fungoval jako organizované společenství Nositelů, ale nebyl dosud Areneánem uznán za samostatnou říši. Okraj derigotského pohoří tak byl jako území nikoho okupován těžební společností vlastněnou předsedou vládní rady Terrym Hemgonem. Nositelé neměli kromě paktů o zacházení se svými lidmi žádné prostředky, jak si území Derigotu právně hájit a Hemgonovu expanzi do svého území zastavit. Utlačováni, s vizí svého vymírání, si byli moc dobře vědomi toho, že se jim problém s Sheenou, dcerou zástupce vládce, hodí. Nikdy se nevyjádřili napřímo, ale náznaky při jednáních stačily k tomu, aby Sheenin otec Tay pochopil, že schválení Derigotské říše by Sheeně velmi pomohlo.

Vzhledem k mafiánské povaze Hemgonova podnikání by však byly takové kroky nebezpečné. Terry Hemgon rozhodně nebyl člověkem, kterému bylo radno se stavět do cesty. Pro Taye Tarise tím nastala doba těžkostí, ve které každé možné rozhodnutí bylo velmi riskantní… 

  • Manželé Tarisovi
  • Číst druhý díl